WINZAVOD contemporary art center
invites to the «START»

textonyms (x=х n)

Olesya Gonserovskaya

installation, other #textonyms, #Science art

15

1

The life of the city N

Evgeny Rozov

graphics/drawing #графическая история

60

3

Staraya Utka

Sergey Poteryaev

installation, photo #ural, #collage

55

4

ZATO

Sergey Novikov

photo

139

2